Personvernerklæring for Varodd*

* Varodd definerer Varodd AS og alle underselskap, som Varodd Arbeid og Inkludering AS, Varodd Velferdsteknologi AS og Varodd Eiendom AS.

Varodd har fokus på personvern og sikring av personopplysninger. Alle skal være trygge på at vi behandler personopplysninger på en riktig og sikker måte. Vi ønsker også at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi vil som behandlingsansvarlig sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

Viktige begrep i erklæringen:

Personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en bestemt person
(navn, adresse, telefon, epost mm.)

De registrerte: Alle personer vi har lagret opplysninger om.
(ansatte, kunder, leverandører, jobbsøkere mm.)

Behandling: Enhver operasjon som omfavner personopplysninger.
(innsamling, registrering, lagring, endring, bruk, sletting mm.)

Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet for behandlingen, og som er ansvarlig for at behandlingen skjer i henhold til lovverket.
(hva skal behandles, hvilke hjelpemidler skal nyttes)

Databehandler: Den som behandler opplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. Behandlingen skal skje i henhold til avtalen med behandlingsansvarlig, normalt regulert i en egen databehandleravtale (DBA).

 

Hvem behandler Varodd personopplysninger om?

I tillegg til opplysninger om egne ansatte behandler Varodd personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og leverandører, og kontaktpersoner hos disse. Vi behandler også personopplysninger om jobbsøkere som er søkt inn til oss via NAV. I rekrutteringsprosesser lagres også innkommende CVer og søknader.

 

Hvilke personopplysninger behandler Varodd?

Vi behandler nødvendige opplysninger for å levere produktet eller tjenesten, samt generell kontaktinformasjon for å kunne gjennomføre de ulike forpliktelsene vi har ovenfor de registrerte. Kundeopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller så lenge man er lovpålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendig for å oppnå formålet.

 

Hvordan beskytter Varodd opplysningene?

Vi tar personopplysningsloven på alvor og har flere grader av sikkerhet rundt vår behandling av dine data. Vi har både organisatoriske sikkerhetstiltak, i tillegg til datatekniske sikkerhetstiltak. Ved bruk av underleverandører har vi egne databehandleravtaler med disse, der det er nødvendig. Vi benytter i tillegg systemer som har innebygget tilgangskontroll slik at tilgangskontrollen styres nøye.

 

Dine rettigheter

Du kan kontakte oss for å få ytterlige informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke personopplysninger vi har registrert på deg. Du kan kreve at vi oppdaterer dine personopplysninger dersom de er registrert feil i våre systemer. Du kan kreve at vi skal slette personopplysninger dersom vi ikke lengre har grunnlag for lagring av disse. Du kan kreve begrensning eller stopping av behandling.

Vi vil kreve en form for dokumentasjon på at du er den du hevder å være, før vi utgir noen opplysninger.

 

Kontakt oss

Ta kontakt på personvern@varodd.no dersom du har spørsmål eller tilbakemelding rundt vårt arbeid med personvern eller personopplysningsloven. Videre kontaktinformasjon finner du på vår nettside.

 

varodd.no og i-jobb.no – nettside og informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker varodd.no eller i-jobb.no registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker for å kunne optimalisere nettsiden for våre kunder, samt for å føre statistikk over besøkende. Dette innebærer bl.a. at vi kan lagre din posisjon, adferd og teknisk informasjon om din nettleser/operativsystem ved hjelp av Google Analytics, som igjen benytter informasjonskapsler (cookies).

Les mer på nettvett.no om bruk og administrering av informasjonskapsler.