Vi får folk i jobb!

Våre selskaper

 • VIA Partner

  VIA Partner er en Vekst-bedrift som gir tilrettelagt kvalifisering og jobb for mennesker med bistandsbehov.

  Gå til nettside

 • Varodd Velferdsteknologi

  Leverandør av hjelpemidler til hjelpemiddelsentraler, kommuner, sykehjem og sykehus i hele Norge.

  Gå til nettside

 • Varodd Arbeid og Inkludering

  Arbeidsinkludering, emballasje, bedriftskantiner og kantinebevertning, kurs- og møterom, lager- og logistikk, pulverlakkering samt trykk og profilering.

  Gå til nettside

 • Varodd Utvikling

  Tilbudet Oppfølging av domfelte, for å få enda flere folk ut i jobb. Livsmestringskurs FROG & ekspertbistand.

  Gå til nettside

 • Varodd Eiendom

  Drift av alle selskapsbygg og forvaltning av eiendommassen i Varoddkonsernet.

 • Mindus

  Arbeidsinkludering, treemballasje og den miljøvennlige Gjenbruksbutikken, i samarbeid med Maren Gjenvinning.

  Gå til nettside

 • KSI

  Arbeidsinkludering, videreforedlede poteter og grønnsaker til storhusholdning samt Jobbfrukt til bedrifter.

  Gå til nettside

 • A3 Ressurs Vennesla

  Arbeidsinkludering, interiørbutikken Sans Vennesla, lager, logistikk, montering, snekker og vaktmester.

  Gå til nettside

 • Alcyon

  Hjelpemidler til pleiehjem og sykehjem i Danmark, som madrasser, møbler, senger, rullestoler og rullatorer.

  Gå til nettside

 • Able Nordic

  Hjelpemidler til pleiehjem og sykehjem i Danmark siste 75 år, som senger, setesystemer og spesialtøy.

  Gå til nettside

 • Varodd Synergi

  Varodd Synergi er et selskap som legger til rette for leveranser til våre eierkommuner gjennom utvidet egenregi

  Gå til nettside