Om konsernet

Varodd er et konsern bestående av 13 selskaper med rundt 400 ansatte, hvorav 175 er godkjente plasser i Varig tilrettelagt arbeid. I tillegg har konsernet 167 tiltaksplasser i Arbeidsforberedende trening. Totalt har konsernet 671 ansatte/jobbsøkere, og årlig omsetning er på rundt 300 mill. kr. Konsernets viktigste oppgave er å få folk i jobb!

Konsernet Varodd

Varodd ble etablert i 1961 som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. Eierskapet er solid via bl.a. Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Vennesla kommune og Lindesnes kommune.

Vårt samfunnsansvar og viktigste oppgave er å få folk i jobb. Les mer om konsern og tall i årsrapport for 2022.

Morselskap og datterselskaper

Morselskap er Varodd AS, med følgende datterselskaper:

Able Nordic (Danmark)
Alcyon (Danmark)
A3 Holding
A3 Ressurs Vennesla
KSI
Mindus
Varodd Arbeid og Inkludering
Varodd Eiendom
Varodd Utvikling
Varodd Velferdsteknologi
VIA Partner

Vår formålsparagraf

Varoddkonsernet skal bidra til arbeidsinkludering, økt arbeidsdeltakelse og sysselsetting av personer som står utenfor arbeidslivet i Agder.

Funksjoner

Varodd AS er eierselskap i konsernet og ivaretar administrative funksjoner, som en støttefunksjon for datterselskapene.

A3 Ressurs Vennesla, KSI, Mindus, VIA Partner og Varodd Arbeid og Inkludering er tiltaksarrangører for arbeidsmarkeds-tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i regi av NAV-enheter på de ulike geografiske stedene.

Varodd Utvikling, Varodd Velferdsteknologi, Able Nordic og Alcyon er næringsselskaper hvor de tre siste driver salg, utvikling og produksjon av hjelpemidler og produkter innen velferdsteknologi.

Varodd Eiendom er selskaper som forvalter eiendomsmassen.