Åpenhetsloven

Åpenhetsloven Varoddkonsernet

Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikring av allmenhetens tilgang på informasjon

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som mål å sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om hvordan de håndterer negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold i produksjonen av varer og tjenester. Varoddkonsernet tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester, og vi ønsker å forsikre våre kunder om at leveransene våre er i samsvar med den nye loven

Redegjørelse for Varoddkonsernets arbeid med aktsomhetsvurderinger

Varoddkonsernet har utarbeidet følgende prosedyre for å arbeide med Åpenhetsloven. Prosedyren skal brukes internt i vår bedrift og også overfor leverandører og forbindelser, slik at vi oppnår en felles og standardisert tilnærming til åpenhetsloven i hele virksomheten.

Informasjonsplikt

Prosedyre for arbeid med Åpenhetsloven

Arbeidet med åpenhetsloven i Varoddkonsernet er grovt sett organisert i følgende faser

Tilrettelegging

 • Etablere omfanget av arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.
 • Gjennomføre en overordnet kartlegging av:
  – Våre egne arbeidsoperasjoner.
  – Produktene og tjenestene vi leverer.
  – Leverandører og forbindelser i verdikjeden vår.
 • Involvere deltakere i arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.
 • Identifisere og analysere interessenter for dette arbeidet.

Aktsomhetsvurdering

 • Forankre arbeidet.
 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
 • Kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko.
 • Kontrollere og dokumentere effekten av tiltakene.*
 • Kommunisere med interessenter.*
 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.*

* Dette arbeidet er en langsiktig og kontinuerlig prosess.
Denne prosedyren er basert på metodikk og digitale arbeidsflater fra Tavler AS.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Varoddkonsernet legger vekt på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til å ivareta miljøet, arbeidstakeres rettigheter og overholde lover og regler.

Aktsomhetsvurderinger

Varoddkonsernet gjennomfører kontinuerlige aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og interne forhold i samsvar med lovverket og interne retningslinjer.

Informasjonsplikt

Fra 1. juli 2022 har alle rett til informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og spesifikt for enkeltvarer eller tjenester. Du er velkommen til å kontakte oss angående dette. Du kan enkelt nå oss ved å sende en e-post til apenhet@varodd.no

Vi vil fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold blant forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår. Dette arbeidet vil være en del av vår bærekraftstrategi.

Våre selskaper

 • VIA Partner

  VIA Partner er en Vekst-bedrift som gir tilrettelagt kvalifisering og jobb for mennesker med bistandsbehov.

  Gå til nettside

 • Varodd Velferdsteknologi

  Leverandør av hjelpemidler til hjelpemiddelsentraler, kommuner, sykehjem og sykehus i hele Norge.

  Gå til nettside

 • Varodd Arbeid og Inkludering

  Arbeidsinkludering, emballasje, bedriftskantiner og kantinebevertning, kurs- og møterom, lager- og logistikk, pulverlakkering samt trykk og profilering.

  Gå til nettside

 • Varodd Utvikling

  Tilbudet Oppfølging av domfelte, for å få enda flere folk ut i jobb. Livsmestringskurs FROG & ekspertbistand.

  Gå til nettside

 • Varodd Eiendom

  Drift av alle selskapsbygg og forvaltning av eiendommassen i Varoddkonsernet.

 • Mindus

  Arbeidsinkludering, treemballasje og den miljøvennlige Gjenbruksbutikken, i samarbeid med Maren Gjenvinning.

  Gå til nettside

 • KSI

  Arbeidsinkludering, videreforedlede poteter og grønnsaker til storhusholdning samt Jobbfrukt til bedrifter.

  Gå til nettside

 • A3 Ressurs Vennesla

  Arbeidsinkludering, interiørbutikken Sans Vennesla, lager, logistikk, montering, snekker og vaktmester.

  Gå til nettside

 • Alcyon

  Hjelpemidler til pleiehjem og sykehjem i Danmark, som madrasser, møbler, senger, rullestoler og rullatorer.

  Gå til nettside

 • Able Nordic

  Hjelpemidler til pleiehjem og sykehjem i Danmark siste 75 år, som senger, setesystemer og spesialtøy.

  Gå til nettside

 • Varodd Synergi

  Varodd Synergi er et selskap som legger til rette for leveranser til våre eierkommuner gjennom utvidet egenregi

  Gå til nettside