Ingeniøren som utgjør en forskjell

Produksjonssjef Tove A. Frikstad og Fagsjef Arbeid & Inkludering, Odd Arild Aas, foran i-jobb tavlen, som viser antall folk i jobb formidlet av Varodd i 2019.

«Det henger ikke på greip». 
Varodds produksjonssjef, Tove Andersen Frikstad, er sivilingeniør innenfor kjemi, men jobber i en arbeidsinkluderingsbedrift – derav fikk jeg uttalelsen over, og det på klingende Vennesladialekt 😄

100 folk i jobb hvert år!
Tove har jobbet i Varodd siden 2003, og har vært med på en enorm utvikling og endring av bedriften. «I 2003 formidlet vi kun 17 mennesker til jobb, nå er tallet rundt 100»sier hun med et stort engasjement 💓 Før hadde vi mest fokus på sysselsetting internt i vår produksjon, mens nå handler det om utvikling, opplæring og formidling til jobb i det eksterne arbeidslivet. Vi forbereder og trener jobbsøkerne til å møte de krav arbeidslivet har.

Samarbeidende roboter
I Varodds produksjonsavdelinger er hun i gang med å se på samarbeidende roboter som en del av «arbeidsstokken» videre. Dette blant annet for at jobbsøkerne skal få enda mer relevant opplæring og følge med i tiden. Med bakgrunn innenfor forskning og utvikling av papirteknologi på Hunsfos fabrikker i Vennesla i 9 år har hun både interesse og god kompetanse i å følge med på fremtiden.

Ledelse vs fag
Tove forteller videre at det som driver henne er blant annet ledelse. Hun gikk fra forskning og utvikling hos Hunsfos til å bli produksjonssjef hos Stansefabrikken i Lillesand da hun merket at hun var mer interessert i ledelse enn i fag.

Arbeidsinkludering
Men det som driver henne aller mest er arbeidsinkludering – og Varodds verdier, dvs. kompetent, utviklende og inkluderende, er en del av hennes ledelsesstrategi. «På Varodd er det romslighet og jobbsøkerne som kommer via NAV skal oppleve mestring og få bedre livskvalitet når de er utplassert for arbeidstrening i våre produksjonsavdelinger» – forteller Tove med et stort medmenneskelig engasjement. Det er da jeg forstår at «denne ingeniøren gjør en forskjell» 😍

En annen atmosfære
Da hun jobbet på Stansefabrikken var hun innom Varodd på et kundebesøk, og det var da hun kjente at dette var en bedrift med en annen atmosfære og en annerledes arbeidsplass enn det hun var vant med. Hun gikk ut døren med en interesse om å få seg jobb på Varodd, og da det senere ble utlyst en stilling innenfor leder av mekanisk avdeling søkte hun og fikk jobben.

Stadig mer ansvar
Siden den gang har Tove fått stadig mer ansvar for Varodds produksjonsavdelinger. I dag drifter hun avdelingene Arbeidstøy & fritidstøy, Emballasje, Kantine & bageri, Lager & logistikk, Pulverlakkering og Trykk & profilering. Her telles det totalt opp 55 ansatte i tillegg til lærlinger og jobbsøkere i arbeidstrening i de ulike avdelingene.

Fra trener til student
Tove er forresten lidenskapelig opptatt av langrenn, og er en svært aktiv mosjonist. I mange år har hun vært trener i Oddersjaa for yngre langrennsløpere, men de siste årene har hun tatt en liten pause slik at hun ved siden av jobb får tatt en Master i ledelse. Og da selvfølgelig med spesialisering innenfor arbeidsinkludering og karriereveiledning! 👍🏻

Heldigvis er det snart jul og skisesong, jeg håper virkelig hun får fylt på med nok langrenn så hun blir klar for et nytt år med roboter, arbeidsinkludering og studier 😃

 

Produksjonssjef, Tove, og Fagsjef Arbeid & Inkludering, Odd Arild, er fornøyd med både antall folk i jobb i 2019 og Varodds maskinpark.
Lærling i produksjonsteknikk, Niklas Nilssen, viser hvordan en lateks skriver fungerer i Varodds produksjonslokaler.