Teambuilding i moderne møterom med julelunsj

Kantineleder Terje F. Andreassen, leder Kurs & konferanse Anita E. Næss og DISC-ansvarlig Lars W. Trægde gleder seg til å kåre en vinner!

Dette «kinderegget» kan du og inntil 14 av dine kollegaer vinne som et pust i hverdagen! 🙂

Dere får to timer med svært nyttige tips til god teambuilding i et av våre nye og lyse møterom.

🙂 Og ikke nok med det! Det blir også julelunsj fra Varodd Kantine & bageri, og møterommet står til fri disposisjon resten av dagen.

Konkurransen foregår på Varodds Facebookside fra 15. nov, og vinner av premien trekkes 27. nov. Premien må brukes hos Varodd i Rigedalen 41, dato og tidspunkt avtales med vinneren.

Teambuilding for ansatte
Vår dyktige DISC-ansvarlige Lars Waldemar Trægde, bruker samtaleverktøyet DISC når han skal hjelpe andre bedrifter med god teambuilding, men også når han hjelper jobbsøkere utenfra.

Ja, jeg bruker samtaleverktøyet hele tiden, det er enkelt og gir blant annet god innsikt og mer optimal teamjobbing – sier Lars. Kort fortalt gir DISC en inndeling i pådrivere, kommunikatører, analytikere og planleggere. Det jobbes ut fra tre økter, først i plenum, deretter i enkelte team og til slutt innad i teamet.

God erfaring og kompetanse
Lars har jobbet med DISC siden 90-tallet, den gang han jobbet i NSB da de startet flere omstillings-
prosesser. Varodd har satset på DISC siste 5-6 år og er faktisk en av to agenter i Norge som utover kursing tilbyr sertifisering av andre bedrifter.

Lars forteller meg også at samtaleverktøyet brukes på tvers av alle bransjer, og kursdeltakerne har vært svært fornøyde i etterkant, også de som var spørrende i forkant. Tre veldig ulike bedrifter uttaler at DISC var lærerikt, verdifullt og nyttig – trykk her for å se hvem som sa hva.

Givende og gledelig!
Dette er hvordan Lars kategoriserer DISC som samtaleverktøy, og som den pådriveren han er skyter han ivrig til at det holder seg godt oppdatert og faktisk i år har fått ny versjon. Jeg spør han til slutt om alle eller utvalgte i en bedrift bør ta DISC – da sier han at et bevisst forhold til verktøyet er viktig og at man i enkelte tilfeller heller velger et utvalg, for eksempel bedriftens ledergruppe.

Gå videre til www.i-jobb.no for mer info og priser om våre tjenester innenfor DISC, dvs. teambuilding, relasjonsbygging og kvalitetsikring av rekrutteringsprosesser.

Varodd er agent for DISC i Norge og tilbyr teambuilding, relasjonsbygging og kvalitetssikret rekruttering.